برای اینکه علم کیمیا را به انسان القا کنند و این فیض را نصیب او نمایند راههای زیادی وجود دارد.

یکی از ساده ترین راهها به شرط خلوص نیت و اینکه از این علم درست استفاده کند این است:

بعد از نماز صبح ۹۴ مرتبه یا غنی بگوید که بعد از مدتی انشاء الله به وی افاضه خواهد شد.

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۸۵/۰۱/۱۴ساعت   توسط محمد  |