در كنزالمدفون سيوطي به نقل از حضرت علي (ع )روايت است كه قرائت ده سوره مانعي براي ده حالت است :1-قرائت سوره حمد مانع از خشم و غضب خداوند.....2- قرائت سوره يس مانع عطش روز محشر....3- سوره دخان مانع از هول روز قيامت...4-سوره واقعه مانع از فقر و پريشاني....5-سوره ملك مانع عذاب ....6- قرائت سوره كوثر مانع از خصومت و تسلط دشمنان .....7- كافرون مانع از كفر در حال مرگ ...8- سوره اخلاص مانع نفاق است 9- سوره فلق مانع از حسد حاسدين .....10- سوره ناس مانع قروض و وسوسه شيطان ميباشد   (مطلب ارسالی از آقا رضا)

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۸۵/۰۹/۲۷ساعت   توسط محمد  |