هر کس بیکار بماند و شغلی نداشته باشد ، بعد از استحمام وپوشیدن لباس پاکیزه ، وضو بگیرد ،رو به قبله  بنشیند و سوره   ( یوسف) علیه السلام را بنویسد و هنگام شب از خانه خارج گشته و انرا (سوره یوسف)  در شکاف دیواری پنهان کند و موقع برگشتن پشت سر خودرا نگاه نکند ، چند روز بعد او را برای شغلی دعوت میکنند و مشغول به کار می گردد  . 

    ( البته فتوکپی اثر ندارد و باید حتما نوشته شود)
    (( هر کس این کار را انجام دهد ، صد در صد کار و شغل پیدا خواهد کرد .))

+ نوشته شده در  شنبه ۱۳۸۵/۰۲/۰۲ساعت   توسط محمد  |