روايت است که حضرت رسول فرمودند هر کس که هر وقت اين دعا را بخواند چنان باشد که 360 حج کرده باشد و 360 ختم قرآن خوانده باشد. 360 بنده آزاد کرده باشد و 360 دينار صدقه داده باشد و 360 اندوهگين را از غم رهاوي بخشد . چون حضرت رسول اين کلام را فرمود جبرئيل در رسيد و گفت يا رسول الله هر بنده از بندگان خدا و هر امتي از امتان تو که اين دعا را در عمر خود يکبار بخواند، يا محمد بحرمت و جلال خودم قسم او را هفت چيز بدهم: اول فقر و درويشي را از وي بردارم، دوم از سوال نکيرين ايمن گردانم، سوم از پل صراط بگذرد، چهارم از مرگ مفاجاه نگاه دارم، پنجم دوزخ را بر وي حرام گردانم، ششم از تنگي قبر نگهدارم، هفتم از غضب سلطان و ظالم حفظ فرمايم.

 

لا إله الا الله الجليل الجبار ، لا إله الا الله الواحد القهار ، لا إله الا الله العزيز الغفار ، لا إله الا الله الکريم الستار ، لا إله الا الله الکبير المتعال ، لا إله الا الله وحده لا شريک له إلهاً واحداً رباً و شاهداً احداً صمداً و نحن له مسلمون ، لا إله الا الله وحده لا شريک له إلهاً واحداً رباً و شاهداً احداً صمداً و نحن له عابدون ، لا إله الا الله وحده لا شريک له إلهاً واحداً رباً و شاهداً احداً صمداً و نحن له قانتون ، لا إله الا الله وحده لا شريک له إلهاً واحداً رباً و شاهداً احداً صمداً و نحن له صابرون ، لا إله الا الله محمداً رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم و عليٍّ عليه السلام ولي الله ، اللهم   إليک وجهت وجـهي و إليک فَـــــوضتٌ أمـــري و عليک توکلــت

يا أرحــــم الراحــمين.

شادی روح بزرگمرد آیه الله تبریزی صلوات

یا علی

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۸۵/۰۸/۳۰ساعت   توسط محمد  | 

به جهت محبت میان زن و شوهر و غیره به گلاب و زعفران نوشته ناشتا به شوهر بخوراند:

(سوره دهر/۱) بسم الله الرحمن الرحیم. هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئاْ مذکورا  انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعاْ بصیراْ

پس بگو لِکَ بُبتَلئ فلان.

  • بجهت محبت در سیب سرخ هفت مرتبه بخواند و به مطلوب بخوراند: (السرالمستور ص۳۴)

بسم الله الرحمن الرحیم . و لقد جعلنا فی السماء بُروجاْ و زَیــّناها للناظرین و حَفِظناها من کل شیطان رجیم.

یا علی

+ نوشته شده در  شنبه ۱۳۸۵/۰۸/۲۰ساعت   توسط محمد  | 
در کتاب منتخب التواریخ آمده است: نام مبارک حضرت قمر بنی هاشم که عباس است، به شمار ابجد می شود ۱۳۳ و آنکه می گویند:

یکی از ختمهای تجربه شده این است که ۱۳۳ مرتبه این عبارت را بخوانند حاجتشان روا خواهد شد:

یا کاشف الکرب عن وجه الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیه السلام

یا علی

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۸۵/۰۸/۱۵ساعت   توسط محمد  | 
حسب حال ننوشتی و شد ایامی چند            محرمی کو که فرستم بتو پیغامی چند

ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید                 هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند

عیب بی جمله چو گفتی هنرش نیز بگو         نفی حکمت مکن از بهر دل عامی چند

ای گدایان خرابات خدا یار شماست                چشم اِنعام ندارید ز اَنعامی چند

پیر میخانه چه خوش گفت به دردی کش خویش    که مگو حال دل سوخته با خامی چند  (حافظ)

یا علی به دوستدارانش. خواص اسم مبارک و جلاله  المُقیت:

  • امام رضا فرموده اند: هر کس این اسم را هفت بار بر آب روان یا آب باران بخواند و طفل بدخویی بخوردُ خوش خوی گردد و خوش دهن.
  • مداومت بر اسم المقیت برای توسعه رزق نافع است.
  • برای برآمدن حاجات، این اسم را بر کوزه خالی نوشته و آن را پر از آب کنند و بخورند که مقاصد و مطالب بر می آید و مجرب است.
  • به جهت شفا پیدا کردن مریضی که مایوس از زندگی است اسم المقیت را به تعدادی که امکان دارد در ظرفی نوشته، روی آن آب ریخته و به مریض بخورانند.
  • به جهت وسعت رزق در شبانه روز ۵۵ بار خوانده شود.

یا علی

لی به همه

+ نوشته شده در  شنبه ۱۳۸۵/۰۸/۱۳ساعت   توسط محمد  | 

از جمله اسماء حسنای الهی نام مقدس "الودود" می باشد.

امام رضا (ع) می فرمایند، هر کس در روز جمعه از جهت الفت بین زن و شوهر بر هزار و یک مویز (شبیه کشمش) یا بر طعام بخواند و هر دو بخورند، دوستی و موانست یابند. (بحر الغرائب، ص۱۰۵)

یکی از بزرگان فرموده که اگر کسی دشمنی قوی یا جمعی دشمن شخصی باشند، به جهت دفع آن دشمن بزرگ چهل روز به عدد کبیر این اسم (۲۰) مداومت نماید آن دشمن محب و مهربان او می گردد. أنشا الله.

جهت باز شدن تمام گره ها و رفع مشکلات در هر روز ۷۷ بار ذکر الودود خوانده شده است.

 التماس دعا   یا علی

+ نوشته شده در  شنبه ۱۳۸۵/۰۸/۰۶ساعت   توسط محمد  | 

بعد از آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه رمضان، باید بگویم که سعی کنید در شب و روز عید فطر حداکثر استفاده را ببرید و آن را درک کنید. وارد شده است که خداوند متعال در عید فطر، به اندازه تمام کسانی که در ماه رمضانی بخشیده است، می بخشد و از آتش جهنم رها می کند. خوش به حال کسی که مشمول این بخشایش قرار گیرد. از اسماء حسنی خداوند غفور است، او را به این نامش صدا بزنید.

التماس دعا  یا علی

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۸۵/۰۸/۰۱ساعت   توسط محمد  | 
... صد شکر که عید آمد. از جمله اسمائی که خداوند متعال دارد غافر است. از عظمت این روز عید باید گفت که خداوند در این روز و شب عید، به اندازه تمام بخشیده شدگان ماه مبارک رمضان، می بخشند و بندگان را از آتش جهنم رها می کنند. خوشا به حال کسانی که بتوانند این روز را درک کنند.

ما را هم از دعای خیر محروم نکنید. یا علی

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۸۵/۰۸/۰۱ساعت   توسط محمد  | 
... صد شکر که عید آمد. از جمله اسمائی که خداوند متعال دارد غافر است. از عظمت این روز عید باید گفت که خداوند در این روز و شب عید، به اندازه تمام بخشیده شدگان ماه مبارک رمضان، می بخشند و بندگان را از آتش جهنم رها می کنند. خوشا به حال کسانی که بتوانند این روز را درک کنند.

ما را هم از دعای خیر محروم نکنید. یا علی

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۸۵/۰۸/۰۱ساعت   توسط محمد  |